Voor elk kind dat eenzijdig speelt of moeite heeft zich alleen te vermaken Spelen is voor kinderen meestal leuk maar kan soms ook moeilijk zijn, daarom is er de korte begeleiding. Door deze impuls krijgt het kind de mogelijkheid meer te genieten van spel en de spelhorizon te verbreden. Deze hulp krijgt vorm door zes keer een uur met het kind te spelen; het kind wordt gevolgd in spel, spelenderwijs geobserveerd en verder geholpen. De begeleiding wordt bij de ouders thuis of in het Spelhuis gegeven. Aan het eind van zes weken wordt een verslag geschreven met praktische speladviezen. download pdf
marja@hetspelhuis.nl